Mutatiesignalering BAG gemeente Rijswijk gegund aan NEO.

Neo heeft opdracht gekregen van de gemeente Rijswijk voor mutatiesignalering BAG-WOZ en BGT.