Mutatiesignalering BAG gemeente Barneveld gegund aan NEO.

NEO heeft opdracht gekregen van de gemeente Barneveld voor mutatiesignalering BAG-WOZ en BGT.