Visie, Missie, Strategie

Het is de missie van NEO om burgers, overheden en bedrijven te voorzien van de juiste geo-informatie, in ruimte en tijd.

Visie
Communicatie is belangrijk. Maar slechte informatie maakt goed communiceren onmogelijk. NEO maakt informatie beter, met name geo-informatie. Daardoor hebben wij impact. Geo-informatie staat immers steeds centraler in bedrijfsprocessen. Fouten in die informatie kosten geld. NEO wil de processen begrijpen en de informatie zodanig borgen en aanbieden dat haar partners op die informatie kunnen vertrouwen.

Missie
Het is de missie van NEO om burgers, overheden en bedrijven te voorzien van de juiste geo- informatie, in plaats, tijd en thema.

Strategie
Informatie voegt pas waarde toe, als deze toegankelijk en betrouwbaar is en antwoord geeft op de vraagstelling. Het is ons vak om Big Data vanuit ondermeer aardobservatie, te vertalen naar de voor u relevante informatie. NEO zet daarbij in op de kennis van haar geo-informatici en beeldanalisten die nieuwe rekentechniek koppelen aan inzicht in geodata en klanteisen. Hierbij werken wij met zeer omvangrijke datasets, wat ons werk zowel complex als exclusief maakt.techcrossing tekening2 met oog